Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Złóż wniosek o Konto Optymalne przez internet i zdobądź nagrody
Weź udział w promocji „Premia z bonusem”, spełnij warunki opisane w Regulaminie i odbierz do 160 zł premii na Konto Optymalne w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., od Ad Astra Sp. z o.o.

ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
Złóż wniosek o otworzenie Konta Optymalnego do dnia 11.03.2018 r.
OTWÓRZ KONTO OPTYMALNE WRAZ Z KARTĄ DEBETOWĄ
Podpisz umowę ramową do dnia 31.03.2018 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA I KARTY
W każdym z miesięcy kwiecień - wrzesień 2018 r. zapewnij min. 1000 zł wpływów,
dokonaj transakcji bezgotówkowych na min. 200 zł oraz min. 1 przelew aplikacją GOmobile
Odbierz nawet do 300 zł premii w promocji „Mobilna Premia 2”, od
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.


PRZYSTĄP DO PROMOCJI
na etapie zakładania Konta Optymalnego
WYKONAJ MIN. 2 TRANSAKCJE MOBILNE*
aplikacją GOmobile , Android Pay lub MasterPass.
ODBIERZ premię 1 zł za Transakcje Mobilne* dokonane w danym miesiącu kalendarzowym (max. 25 zł/miesiąc) przez 12 miesięcy od otwarcia konta

Zobacz regulamin promocji „Premia z bonusem”

Zobacz regulamin promocji „Mobilna Premia 2”

Uczestnikiem promocji „Premia z bonusem” oraz „Mobilna Premia 2 ”może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w ciągu
36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A., a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków. Promocja „Premia z bonusem” trwa od 16.02 2018 r. aż do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji, lecz nie dłużej niż do dnia 11.03.2018 r.
Promocja „Mobilna Premia 2” trwa od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.
W zmieniającym się świecie Twoje Konto Osobiste powinno być jak najtańsze:
 
za prowadzenie rachunku Konta Optymalnego
za obsługę karty debetowej
posiadacza rachunku
za wypłaty z bankomatów
własnych Banku oraz sieci Planet Cash w Polsce
zasady
Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w promocji „Premia z bonusem”?

Potwierdzenie zostało wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w promocji „Premia z bonusem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Składałem wniosek o konto i połączenie zostało przerwane. Co zrobić dalej?

Złóż wniosek o konto raz jeszcze, koniecznie używając do tego celu linka, który przesłaliśmy razem z potwierdzeniem rejestracji. Pamiętaj o tym, żeby trafić na stronę Banku, używając tego linka. W innym przypadku, zgodnie z Regulaminem promocji „Premia z bonusem”, nagroda nie zostanie Ci przyznana.

Bank poprosił mnie o ponowne przesłanie skanu dowodu osobistego. Dlaczego?

Przesłany do weryfikacji skan prawdopodobnie był nie do końca wyraźny lub był ucięty. Przygotuj nowy skan obu stron dowodu, dbając o to, by był on wyraźny i prześlij go ponownie.

Jak składać reklamacje?

Napisz do organizatora promocji „Premia z bonusem”: kontakt@premiazbonusem.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Koniecznie użyj maila, który posłużył do rejestracji w promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem pod numerem 801 321 123 (opłata za połączenie według cennika operatora, czynna 24 h), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Premia z bonusem” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Zgodnie z Regulaminem „Premia z bonusem” każdy uczestnik może wziąć udział w promocji tylko 1 raz. Również w Banku podając swoje dane możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Optymalne.

Ile właściwie wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości aż do 460 zł. W tym celu możesz wziąć udział w 2 promocjach równocześnie: „Premia z bonusem”, organizowanej przez Ad Astra Sp. z o. o., w której można otrzymać do 160 zł oraz „Mobilna Premia 2”, organizowanej przez Bank BGŻ BNP Paribas S. A., w której można otrzymać do 300 zł (max. 25 zł/miesiąc w ciągu roku kalendarzowego). Nagrody można otrzymać po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków każdej promocji.

INFORMACJE PRAWNE
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Premia z bonusem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@premiazbonusem.pl. Informacje o promocji „Premia z bonusem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.premiazbonusem.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Otrzymanie nagród o łącznej wartości 160 zł w ramach Promocji „Premia z bonusem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków (i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.premiazbonusem.pl w okresie od dnia 16.02.2018 r. do osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 11.03.2018 r., (ii) złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, (iii) zawarcia z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) za pośrednictwem kuriera Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w ramach organizowanej przez Bank promocji „Mobilna Premia 2” w sposób określony w Regulaminie promocji „Premia z bonusem” („Regulamin”) w terminie od 16.02.2018 r. do 31.03.2018 r., (iv) otrzymania na Konto Osobiste zdefiniowanych w Regulaminie wpływów w wys. min. 1000 zł w każdym z miesięcy kwiecień 2018 - wrzesień 2018 r., (v) wykonania bezgotówkowych transakcji kartą debetową wydaną do ww. Konta o łącznej wartości minimum 200 zł w każdym z miesięcy kwiecień 2018 r. - wrzesień 2018 r., (vi) wykonania min. 1 przelew Aplikacją mobilną GOmobline w każdym z miesięcy kwiecień 2018 r. - wrzesień 2018 r., (vii) posiadanie Konta Osobistego i karty do tego konta na dzień wydania nagrody.

Promocja „Premia z bonusem” obowiązuje od dnia 16.02.2018 r. do momentu osiągnięcia liczby 1000 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 11.03.2018 r. (termin zgłoszenia do Promocji).

Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Premia z bonusem” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony) w ramach organizowanej przez Bank promocji „Mobilna Premia 2”. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

2Promocja „Mobilna Premia 2” organizowana jest przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., dostępna jest dla konsumentów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy nie są lub nie byli przez 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku o przystąpienie do Promocji „Mobilna Premia 2” posiadaczem / współposiadaczem konta osobistego w Banku, a przed połączeniem banków BGŻ S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - w żadnym z tych banków. W ramach promocji „Mobilna Premia 2” Klient korzysta z przyznawanej przez Bank premii w wysokości 1 zł za każdą z Transakcji Mobilnych* (przy transakcjach GOmobile na ten sam rachunek w danym miesiącu premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję), których wartość wynosi co najmniej 1 zł, wykonanej w miesiącu kalendarzowym, w okresie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji „Mobilna Premia 2”, maksymalnie w wysokości 25 złotych w danym miesiącu kalendarzowym – do 300 złotych w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych. Warunkiem uzyskania premii jest spełnienie następujących warunków w okresie Promocji „Mobilna Premia 2” tj. od 15 stycznia do 31 marca 2018 r.: 1) zaakceptowanie Regulaminu Promocji „Mobilna Premia 2” (dalej „Regulamin”) i złożenie wniosku o otwarcie Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Optymalne, Konto Maksymalne lub Konto Premium, o kartę do tego Konta i dostęp do systemu bankowości internetowej Pl@net w ramach promocji „Mobilna Premia 2”, 2) złożenie wniosku o przesyłanie na swój adres e-mail dokumentów lub informacji związanych z realizacją umów zawartych z Bankiem (e-korespondencja), 3) zaakceptowanie Regulaminu, 4) zawarcie indywidualnej Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem za pośrednictwem kuriera; po zawarciu Umowy w każdym z 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych aktywne korzystanie z Konta – poprzez zlecenie z Konta co najmniej 2 transakcji płatniczych na rachunki płatnicze przedsiębiorców będących:

a. dostawcami mediów (płatności za telefon, TV, Internet, prąd, gaz, wodę lub ścieki),

b. dostawcami usług płatniczych, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (np. bank krajowy, biuro usług płatniczych, instytucja płatnicza), w zakresie spłaty kredytu, pożyczki udzielonej przez ten podmiot

c. uczelniami (szkołami wyższymi), zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym w zakresie infrastruktury związanej z ich prowadzeniem (np. płatności za korzystanie z akademików, domów studenckich),

d. placówkami systemu oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (np. szkoły, przedszkola), a także żłobkami albo klubami dziecięcymi,

lub poprzez otrzymywanie na Konto wynagrodzenia za pracę.

*/ Transakcja Mobilna – każda z następujących transakcji, z wyłączeniem transakcji opisanych w Regulaminie Promocji: 1) Transakcja Aplikacją Mobilną za wyjątkiem płatności poprzez system BLIK i założenia lokaty, 2) Transakcja Android Pay, 3) Transakcja MasterPass. W przypadku kilku Transakcji Aplikacją Mobilną wykonanych na ten sam rachunek beneficjenta w tym samym miesiącu kalendarzowym, Premia wypłacana jest tylko za pierwszą transakcję. Premia będzie wypłacana od Transakcji Mobilnych, których wartość wynosi co najmniej 1 zł.
Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Premia z bonusem” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie wg cennika operatora
zasady